top of page
  • שחר אמאנו

מושיקו מור – הניחי לי


יש לאיש את היכולת לספר סיפור מתובל בדימויים וקצב טוב, שמציב אותו במשבצת משלו מבחינת הסגנון וההגשה, שיש מי שכבר מתחיל לאמץ זאת. מקורביו מספרים שיש לו שטח טוב והוא סוחף אחריו קהל, וזה בהחלט יכול להסביר את ההתמדה בשירים מסוג זה שלעתים גורמים להרים גבה נוכח הטקסטים.

מור מגיש מצוין, הלחן המינימלי של "הניחי לי" מבליט אותו ואת הקול שלו. אם יצליח להיות זה שיוביל את הדור הצעיר לסגנון שלו, הוא יוכל להכריז על עצמו גם כמנצח.

0 תגובות
bottom of page