top of page
  • שחר אמאנו

חיים איפרגן – שירים של דיכאון


אני אוהב מאוד את חיים איפרגן וחושב שהוא פצצה של כישרון, אבל לא ברור לי מה הוא רצה לעשות כאן. השיר לא ממש סוחב, הלחן שלו עצל ורק הקול של איפרגן עוד מצליח לשרוד את הכל. שלא תטעו, הטקסט משובח ושובב והיה ראוי ללחן טוב יותר וזה מה שמצער.

לאיפרגן יש מדי פעם יציאות בין כל השירים הטובים שלו, אך כאן זה לא המקרה. אולי זו הכניסה לתחום לא מוכר או ניסיון להמציא את עצמו קצת מחדש, אבל ראוי היה שאיפרגן ייקח את הטקסט הזה וילחין מחדש. אני לא אומר את זה כדי לקטול, אלא כעצה חברית כי השיר הזה באמת מביא לי דיכאון.

חיים איפרגן

חיים איפרגן. תלחין שוב | צילום : רפאל מזרחי


0 תגובות
bottom of page