top of page
  • שחר אמאנו

סלאמתק – פזמונים מהנשמה


הם לא הראשונים שלוקחים שירי דיכאון ונותנים בהם קצב, אבל גם כאן נשאלת השאלה עד כמה זה נכון.

קוקו מאילת, לואי עלי ושימי מזרחי יודעים לייצר חפלה כך שרצוי שיתמקדו בזה, לא בהחייאת מילים קשות במחרוזת עם דרבוקה כדי לעשות שמח.

סלאמתק- הכותל הישראלי

סלאמתק. צילום ארן חן


0 תגובות
bottom of page