top of page
  • Writer's pictureשחר אמאנו

חמסה – אינתי חייאתי


ללהקת הבנות היה להיט אחד בשנות התשעים והייחוד היה בעצם היותן הרכב נשי. 20 שנה אחרי "חמסה" (+חברת הרכב חדשה) מנסות לשחזר את ההצלחה ההיא, אבל זה נשמע כמו טעות ניווט בזמן. זה לא רק הרצון להתלבש על הטרנד הנוכחי של עברית עם ערבית בפזמון, זה בעיקר הביצוע הפשוט לא טוב לשיר שהוא עוד פחות טוב. לרגע אפשר לחשוב שמדובר בפארודיה על הלהקה ההיא, אבל כשמבינים שזה רציני לגמרי לא נותר אל לתהות מה עבר להן בראש כשהחליטו לשחרר את "אינתי חייאתי" המביך.


0 comments
bottom of page