top of page
  • Writer's pictureשחר אמאנו

בעברית הזעקה של גילי יאלו נשמעת מעולה


גילי יאלו רוצה שתבינו את מה שהוא שר. אז הוא עבר לשיר בעברית, שפה שישירה ולא מתחנפת, שבה הוא מבטא את הכעס שלו כלפי מי שרואה בו שחור ועולה חדש ולא מקבל אותו. את התוכחה שלו כולם שומעים, את הליווי והמוטיבים של אתיופיה אורי בראונר כינורות מעצים כדי שנבין שלא מדובר פה במישהו ששר שיר מחאה על עדה אחרת אלא בדבר האמיתי.


מהשמיעה הראשונה רציתי לזוז עם גילי יאלו, לרקוד. ואז שמעתי את הטקסט הכואב של "אינסוף" והבנתי את מה שגם הוא רוצה להגיד: אינסוף למה שיגידו, אינסוף למי שיסתכל עליו ועל צבע העור שלו וישפוט אותו לפיו. ופתאום הכל התחבר: הוא לא רוצה שאני אגיד איזה נחמד הוא והשיר שלו ואיזו נהדרת השפה, אלא שאני אקשיב לו באמת. אז הקשבתי, וכעסתי והתרגשתי איתו בשפה שאני מבין. ועכשיו אני אוהב אותו יותר. שיר מעולה, מרגש, הפקה משובחת וזמר שבא לי להקשיב לו עוד.


הופעת השקת אינסוף: שלישי, 19/4, כולי עלמא, פ. דלתות: 21:00, הופעה: 22:30

גילי יאלו // צילום: מיכאל טופויול

0 comments
bottom of page