top of page
  • Writer's pictureשחר אמאנו

אליה חן – נדבר


אפשר בקלות לעצום את העיניים ולחשוב שמדובר בשירי מימון בתקופת כוכב נולד, כזו שמנסה כל מיני כיוונים. אבל מדובר באליה חן, זמרת צעירה שמנסה לפרוץ קדימה ומשתמשת בכל הנשק שיש לשירי מימון להציע. לא שיש בזה משהו רע, אבל תמיד רצוי ליצור לעצמך כיוון משלך, שלא ישוו אותך לאחרות (כמה שזה לא יחמיא) ולנצל את הקול שלך לדברים הטובים באמת.


"נדבר" הוא שיר טוב, קצבי ומדבק. הוא מציג פוטנציאל גדול, שאפשר שיתממש כי יש כאן זמרת שיכולה לפרוץ קדימה עם עבודה נכונה ועם קול מצוין.


0 comments
bottom of page