top of page
  • שחר אמאנו

מוריה אברהם – מה לך נרדם


השטאנץ בשירי פיוטים והא לרוב לקחת את הבנאדם למסע אל נבכי הנשמה, לתת למילים ניחוח של תפילה. במקרה של מוריה אברהם, היא לוקחת את "מה לך נרדם" למקום אחר לגמרי, מכניסה לעיבוד מוטיבים אתניים ומפלפלת ביניהם את שירתה בצורה מופלאה ומרעננת.

ההפקה שהמוזיקלית של יאיר לוי מעניקה לפיוט חיים חדשים, ואברהם זורעת בו את הקול שלה בצורה מרשימה שרק מעוררת תיאבון לאלבום השלם, שעל פי המובטח ייצא במהלך השנה. נמתין.

0 תגובות
bottom of page