top of page
  • שחר אמאנו

לואי עלי - צביטה בלב


התחלתי לשמוע את השיר ובאמצע איבדתי את הזמר ואת השיר. עלי רוצה להביא וויב אחר וזה ברור, אבל השיר הזה כל כך סתמי ומאולץ עד כדי כך שהוא עושה עוול לעלי, שיש לו אחלה קול ואחלה יכולות אבל צריך להיזהר מלהפוך לגימיק שנע על התפר של בחור שיודע לשיר בעברית גם אם יש לו מבטא.

זמר בתחילת דרכו כמו לואי חייב לברור את החומרים שלו טוב יותר. הוא חייב לייצר קו מוזיקלי משלו, להביא את המשהו האחר. ברגע שמנסים לייצר כאן זמר ששר חומרים שהוא לא מחובר אליהם, עלולים לפספס, לא רק לקבל צביטה בלב.

0 תגובות
bottom of page