top of page
  • שחר אמאנו

אילנה אליה –  אהבה בתענוגים


לקחה אילנה אליה את הפיוט של רבי שמעון לביא, הלבישה עליו לחן כורדי עממי ומה שמתקבל זו השירה העצומה שלה, מלכת השירה הכורדית בישראל (ולא רק), שאפשר לדמיין את הכורדים בכל מקום רוקדים איתה לקצב הקמנצ'ה של מארק אליהו המצוין.

אליה היא זמרת שראוי ורצוי להיחשף אליה, למוזיקה שהיא מביאה איתה. "אהבה בתענוגים" מעיד יותר מכל על יכולתה לנכס טקסט מעולם אחד אל תוך מוזיקה מעולם אחד, מהלך שיכולה לעשות מי שבמיתרי קולה מחברת כין סגנונות וארצות. היידה.

0 תגובות
bottom of page