top of page
  • שחר אמאנו

קרן פלס - מי אני


שלמה ארצי שר פעם שהביקוש לאהבה לא מסתיים אף פעם, ודומה שבשנה האחרונה קרן פלס מצויה במעין חיפוש אחרי אהבה, ניסיון להעיר את הלב שלה מחדש, לכבוש עוד משבצת שלא הייתה בה ולהיות נוכחת בחיינו בצורה יותר מאסיבית. "מי אני" הוא בדיוק הצגה של ההתחבטות, של הלב שנמצא בשימור ומחפש את מי שיוציאו אותו מהפורמלין וייתן בו חיים חדשים. האם יש לזה קשר למציאות ופלס שולחת רמזים בשיריה למי שצריך או שמא היא נמצאת בהצגה מתמשכת כדי לעורר סקרנות?

"התאהבתי בך ועזבתי את עצמי, מי אני?", היא שרה אך נדמה לי שקרן פלס יודעת היטב מי היא ואין לה בעיה לחשוף את זה. אנחנו רק יכולים ליהנות מזה.

0 תגובות
bottom of page