top of page
  • שחר אמאנו

נטלי גיבורי – מלאך שומר


על פניו מדובר בשיר הרביעי של גיבורי ש"הולכת לרגש את המדינה", אך משמיעה ראשונה מבינים שיש כאן משהו לא סגור, לא מהודק עד הסוף. גיבורי לא שרה נכון, היא רחוקה מאוד מלרגש, גם אם המילים אומרות ומתכוונות אחרת. הלחן חלש מאוד, ולא משרת את הטקסט.

חבל. אפשר היה לעשות זאת טוב יותר, לחסוך מניירות של שירי אהבה, לשנות לחן ולהבין ששירה אוטומטית אף פעם לא משרתת את השיר.

0 תגובות
bottom of page