top of page
  • שחר אמאנו

חנן יובל – ערב קיץ חם


כבר בתחילת השיר אתה מבין שנכנסת אל מנהרת הזמן, שבה רק הקול של חנן יובל נשאר אותו הדבר. חם, נוגע מלטף. את המילים שכתב מאיר אריאל זצ"ל, יובל מלחין בחרדת קודש ומבצע כמו שהוא יודע, ואפשר לשמוע את שירת ההמון שרים את המילים בערב שירה בציבור בקיבוץ או במושב.

20 שנה חלפו מאז הלך מאיר אריאל לעולמו, והמילים שלו תמיד יזכירו לנו את ארץ ישראל ההיא, שבה לכל אות ניתנה חשיבות מיוחדת. במובן הזה, אין ראוי מחנן יובל כדי לתת להם חיים, חיי נצח, ביופי של ביצוע.

חנן יובל (מימין) ומאיר אריאל זצ"ל | צילום: גדעון מרקוביץ

0 תגובות
bottom of page