top of page
  • שחר אמאנו

איליאל – לא יכול להישאר


שתי זוויות לה לפרידה, ואיליאל רובס מספרת את שתיהן מתוך נקודת הנחה ששני הצדדים יודעים שזה גמור, אם כי קשה להם להשלים עם כך. לרגע אפשר לדמיין את הסיטואציה בראש ולראות את הגבר והאישה מתרחקים זו מזה, יודעים בתוך הלב את מה שהעיניים מסרבות להבין.

אילאיל (אשתו של דני רובס והבת של יהודה תמיר מחלב ודבש) מגישה סיפור במסווה של שיר, בקצב איטי, כמספרת את שתי הדמויות בעלילה הנרקמת. הביצוע טוב, העיבוד וההפקה המוזיקלית של שמוליק נויפלד נותנים לשיר את הביט הנכון, ומה שמתקבל כאן הוא שיר "סיוון שביט" קטן ויפה.

0 תגובות
bottom of page