top of page
  • שחר אמאנו

מור ברנשטיין -  קדימה


הקליפ שבו מור ברנשטיין ממנגלת בנקודות שונות ברחבי המדינה הוא תמצית הישראליות, שמבקשת את שלה בכל מקום ולא משנה הסיטואציה. את מה שהיא שרה כולנו מכירים, את העצבים, הלחץ, הרצון ללכת קדימה למרות הכל, להשיג את הכל בארץ חמדת קרבות, שלא יודעת אם לחתור לשלום או לשמר את המצב הקיים בלי לקרוא לזה מלחמה.

הטקסט של ברנשטיין ב"קדימה" מדבר בעד עצמו, אך ניתן היה להגביר מעט את עוצמת הקול והביצוע ולהוסיף לעיבוד כלים משמעותיים יותר שיתנו לו נפח. בניגוד ל"שיר הכבוד" שפרץ לחיינו בשירה מזוקקת, כאן אמורה להישמע הביקורת בקול רם יותר והוא נעדר. עם זאת, שאפו על השיר הביקורתי דווקא בימים אלה.

מור ברנשטיין | צילום: יובל יוסף

0 תגובות
bottom of page