top of page
  • שחר אמאנו

גיל עקיביוב - ילד


מה שיפה בשיר הזה הוא שאתה לא יודע אם גיל עקיביוב שר מנקודת מבטה של אמא או בשם האמונה, כשבשני המקרים היא מבטיחה לו הגנה מפני הבאות. השירה מהודקת של עקיביוב נותנת לכל מילה את הדגש הנכון, מעצימה את המסר ושומרת על האיפוק שבזעקה.

הקריאה לילד לא לעבור את הגדר, מבשרת בעצם שגם הדוברת מבקשת להישאר במקומה, לא להתפזר עם הרוח ובעיקר להשאיר את הילד על המסלול הנכון למען עתידו.

השיר "ילד" נוגע בפשטות שלו, מצליח לגעת בנימי הרגש וגם מכיל את כל מה שאמא או אבא רוצים לומר לילדים שלהם כשהם נותנים להם תקווה ומזהירים אותם מפני הסכנות האפשריות. לא סתם מוגדר עקיביוב כחלוץ המוזיקה היהודית, שיודעת לנגן היטב על הרגש.

0 תגובות
bottom of page