top of page
  • שחר אמאנו

אבישי בדין – סך הכל


אחרי שמעניינים בטקסט של אבישי בדין, שלוקח אותנו לטיול בחיים עצמם, מבינים שעם כל הכבוד לאדם – יש בורא לעולם והוא זה שקובע הכל. אז מה רצה לומר הכותב? תיהנו כי הכל קבוע מראש, הנשמה שלכם מנווטת וכל מה שקורה לכם כבר נקבע מראש. אז בסך הכל? אי אפשר לקחת את הכל, קחו את מה שיש.

סינגל ראשון לבדין, שמלווה על ידי נדב ביטון המצוין. הלחן והמילים של בדין, שמבצע קטן ונפלא.

#אביביבדין #נדבביטון #סךהכל #בוראעולם #שחראמאנו #הכותלהישראלי

0 comments
bottom of page