top of page
  • שחר אמאנו

נועם רמתי – טרקלין של גאולה


מה אתם יודעים, על פי נועם רמתי אנחנו בטרקלין של גאולה ורק מחכה לה בפרוזדור הזה שבו נצטרף לשמוח. רמתי אפילו מבקש שלא נרפה, נתקדם קדימה ולא נסתכל לאחור כדי להביא את הגאולה. המבשר הגיע, הוא חמוש בגיטרה ובקצב וכל מה שאנחנו צריכים זה להקשיב לו והכל יהיה בסדר.

חביב רמתי, מוסיף עוד שיר לאוסף של הזמרים שמאחלים ומייחלים לבואה של הגאולה, ומקרב אותה בשירה התמימה והרציפה שלו, שעל ההפקה אחראי נדב ביטון המצוין. אז נמתין שתגיע.

0 תגובות
bottom of page