top of page
  • שחר אמאנו

נסרין - ישמע האל


משחק המילים המצוין בשם השיר, מסגיר את הכל על ההתחלה. ישמעאל, הבן המנודה של אברהם, מנסה לומר שגם הוא שייך לאותו אלוהים, לאותו עם. והנה נסרין, שעברה בשנים האחרונות תהליך גיור, לוקחת אותנו גם אל מגילת רות ואל תהליך ההתגיירות שלה ולפי "עמך עמי, ואלוהייך אלוהיי", ומבקשת להתקבל למקום שבו היא מרגישה שייכת כי "הילדה שלך הייתי ונשארתי".

אי אפשר להתעלם מכך שבסופו של דבר אמונה היא בין אדם לאלוהיו, וכשנסרין שרה ומבקשת מאלוהים לשמוע אותה היא מבקשת לדלג על אלה המקשים עליה להתחבר לאלוהים שלה. מדובר באחד השירים הכי מרגשים של נסרין, אולי המנון שימשוך אחריו נשים אחרות המבקשות להתגייר ומחפשות מהיכן לשאוב כוחות. חגי אוזן כתב והלחין, ונתן לשיר את הלחן העמוק שהוא ראוי לו.

0 תגובות
bottom of page