top of page
  • שחר אמאנו

אמנון כהן – במרחק של נגיעה


נניח לרגע לעברית הקלוקלת של שם השיר, ונתרכז בשיר האהבה שכתב כהן לזוגתו יונית, שמספר את סיפור אהבתם שנמשך 20 שנה. את הסודות שלהם הוא מחליט לפרסם בפומבי, אבל מכניס בו כל כך הרבה ניואנסים ודברים מיותרים שקצת מעמיסים על האוזן וגורמים לפספס את המחוות שלו, אם קיימות בכלל כאלה.

שיר אהבה שרים בקטן, מנגנים אותו בפשטות ונותנים למילים לדבר. כאן הפספוס של כהן, שאולי רצה לעשות מחווה לאשתו, אבל מה שיצא לו זה שיר שבו הוא מנסה להוכיח מגוון יכולות, אבל חוטא למטרה האמיתית.

0 תגובות
bottom of page