top of page
  • שחר אמאנו

חלום במרוקאית


תזמורת ירושלים מזרח ומערב עם המנצח תום כהן, הקול המזוקק והתשוקה של גוסטו, הניגון האלוהי של אלעד לוי על הקמנג'ה ומירי מסיקה אחת, שמהווה תופעה בפני עצמה גם כשהיא שרה במרוקאית ובטוניסאית. המופע "דיאלנא" הוא חגיגה אמיתית לאוזן, שהיא תולדה של רוח חופשית מצד כל השותפים שהגיע ליהנות ולתת לקהל ליהנות. תיעוד מצולם

מירי מסיקה. ל'מונני ג'רו מיני (אנשים שמקנאים בי)

גוסטו

גוסטו ותזמורת ירושלים מזרח ומערב

גוסטו ומירי מסיקה. תעאלי (תבואי)

המנצח תום כהן

מירי מסיקה בפוזה אופיינית

תזמורת מזרח ומערב

מירי מסיקה - לשם, בעיבוד מיוחד למופע

0 תגובות
bottom of page