top of page
  • שחר אמאנו

רמי דנוך ודקלון – גדליה רבע איש, איילת חן


סינגל כפול לצמד החדש, הצ'ילבות המיתולוגיות, התאחדו למופע משותף אחרי 40 שנה שבו שוב ישירו את השירים המוכרים שהדור הצעיר מכיר בכלל מהפרויקט של רביבו. מבולבלים? לא ממש.

כוחם של דנוך ודקלון עדיין איתן. השירה אולי לא כמו שהייתה פעם, אבל לך תשווה למה שהיה לפני 40 ומשהו שנה, כשפעלו במסגרת צלילי העוד וצלילי הכרם. כך או אחרת, מדובר בחגיגה נוסטלגית שאולי תכריע מי משניהם טוב יותר, כי אחרי הכל הם שרו את אותם שירים בדיוק, ואולי לא, אך בעיקר כזו שמעידה ששירים טובים לא מתים אף פעם.

רמי דנוך ודקלון


0 תגובות
bottom of page