top of page
  • שחר אמאנו

ענבל פרטוק מלול – עושה טוב


פרטוק-מלול היא מורה לפיתוח קול שהחליטה שהיא רוצה לשיר בעצמה. היא מדויקת מאוד, קולה משתלב היטב בלחן המוקפד, וגם מסר ההעצמה שהיא מנסה להעביר – מועבר היטב.

בימים אלה עובדת פרטוק מלול על אלבום בכורה, שאת כולו כתבה והלחינה. את "עושה טוב" הפיק מוזיקלית עדי חייט, שעטף אותו באריזה אלקטרונית עדכנית. את הכוח שיוצא ממנו אפשר לתרגם לשיר של פרטוק-מלול על העצמה, מעין כתב אישור לצאת ולפרוץ קדימה, וזה מעניין.

ענבל פרטוק מלול


0 תגובות
bottom of page