top of page
  • שחר אמאנו

רונן פלג – רכבת ללונדון


פלג מתאר את התחושה של כולנו. המפגש הזה עם האנשים ברשת שהופך למסע לא תמיד ברור בחיפוש אחרי מה שמציעה המציאות. והמציאות, היא לפעמים מדברת בשפה שונה מאשר זו הווירטואלית, עד כדי כך שאתה מבין שיצאת לחיפוש אחרי מה שהלב מרגיש ולא אחרי מה שהראש יודע.

פלג הוא מעצב שיער ידוע שהחליט להגשים את חלומו ולהוציא אלבום. אני אוהב אנשים שהולכים אחרי החלום שלהם, יוצרים ונהנים. פורשים את רשת היצירה שלהם על כולנו וגם מצליחים ללכוד, בטח אחרי סולו גיטרה חשמלי מחשמל.


0 תגובות
bottom of page