top of page
  • שחר אמאנו

משה פרץ - סוכר בקפה


פרץ הצליח עם קרמלה, והנה הוא מנסה לשחזר ולמחזר את ההצלחה ההיא עם שיר רדוד לחלוטין. פרץ אולי לא הרגיש שהגל הלטיני מתחיל להתפוגג ומשדר משהו לא רלוונטי, לא עדכני, ובעיקר כזה שאין בו כלום מלבד ניסיון לתת עוד להיט קיץ. זה לא ממש מצליח, יותר בכיוון של מלח בקפה.

כן, יש מצב שהשיר הזה יככב במסיבות בריכה וים וגם ימצא את השדר שינגן אותו בלי הפסקה ויקפיץ את מדדי ההשמעות, אבל זו כבר שגרה במציאות המוזיקלית העייפה בישראל. זו גם הסיבה שפרץ מרשה לעצמו לנסות ולמחזר את עצמו שוב ושוב. שיילמד מרותם כהן איך עושים מוזיקה עם נגיעות לטיניות מתוך הלב, ולא לתוך הכיס.

משה פרץ


0 תגובות
bottom of page