top of page
  • Writer's pictureשחר אמאנו

רוחלה אלה - ברוך הבא הביתה

הגעתו של יונתן פולארד לישראל אחרי 30 שנה כבר הובילה לשירים שנשלפו כמעט מיד עם נחיתתו. ארלט ספדיה כתבה, ורוחלה אלה שרה. מעניין מה יחשוב על זה פולארד. לשיפוטכם.

השיר נכתב לפני כחודשיים, וראה אור לאחר הגעתו של פולארד לישראל. אן פולארד גרושתו של פולארד, ביקשה מרוחלה אלה לכתוב שיר לקראת בואו, כחלק מהעמותה לשחרורו.

0 comments
bottom of page