top of page
  • Writer's pictureשחר אמאנו

נדב יעיש – לא עוזבים את הלהקה


יש לשיר הזה לחן ועיבוד מצוינים, ומילים המנסות להיות משל חברתי נוקב שאותו מנסה להעביר יעיש, אך הוא אינו ברור ונהיר מספיק. את זעקת הזקנים צריכים לזעוק, לא להמשיל, אחרת נידרש להסביר למה התכוונו – ואין יותר מכך כדי לומר שהמסר לא עבר.


בצד האמנותי, מדובר בשיר טוב, קליט, שמבוצע בחדות על ידי יעיש שכתב והלחין, ואף הפיק מוזיקלית יחד עם עדי רותם. יוסף נווה בן ה-99 שמדבר על בדידותו, הוא החותמת לשיר שנשמע טוב, אבל ספק אם ממלא את ייעודו.


0 comments
bottom of page